ممتاز
محدوده شهرک مخابرات
محدوده شهرک مخابرات دو خواب 110 متر شیک
قیمت : تومان
 ممتاز
خیابان زیر دانشگاه
خیابان زیر دانشگاه دو خواب سند تک برگ 80 متر
قیمت : تومان
 ممتاز
شهرک مخابرات لوکس
شهرک مخابرات لوکس دو خواب 130 متری سند تک برگ
قیمت : تومان
 ممتاز
واحد مسکونی 180 متر
واحد مسکونی 180 متر
قیمت : تومان
xxxxxxxx